DRK_Trnava02_kk

DRK Trnava pri MsO SRZ TRNAVA / Detský rybársky krúžok Trnava

**************************************

Informácie o aktuálnej činnosti krúžku i aktivity krúžku na najbližšie obdobie bude uverejňované na facebooku vo vytvorenej skupine – DRK Trnava.

Fishing rod and fish icon in cartoon style isolated on white background. Fishing symbol stock vector illustration.

Členovia krúžku:

Andrej Heger, Nina Hájičková, Andrej Ščepán, Damián Križan, Jozef Barák, Tomáš Barák, Angelina Badiarová, Katarína Glindová, Michal Glinda, Daniel Šimončič, Jakub Godány, Martin Godány

**************************************

Činnosť krúžku mladých rybárov je zameraná:

* na rozvíjanie rybárskych zručností začínajúcich rybárov

* spoznávanie techník lovu na plávanú  /feeder / prívlač

* zostrojenie jednotlivých udíc a nácvik techniky lovu

* príprava návnad a nástrah na lov

* spoznávanie našich rýb a ochrana prírody

* správne zaobchádzanie  s ulovenou rybou

*pomoc pri výbere vhodného rybárskeho náčinia

* zapájanie sa do detských rybárskych súťaží

* hľadanie talentov na športový lov rýb podľa pravidiel LRU CIPS

* zapojenie do celoštátnej súťaže – Liga U-čiek v kategórii do 15. rokov

*  Podmienkou na zapojenie sa do krúžku je vlastniť platný rybársky lístok na rok 2018

ryba2Činnosť krúžku je rozdelená na dve hlavné oblasti – teoretickú a praktickú. Náplňou teoretickej prípravy je nielen výklad rybárskych predpisov, pozeranie filmov s rybárskou tematikou, spoznávanie jednotlivých druhov rýb, ich spôsobu života, ale aj popis rybolovných techník a besedy so známymi tvárami športového rybolovu.

  • V praktickej príprave sa budeme snažiť čo najviac času stráviť samotným lovom. Pri ňom si deti najlepšie osvoja rôzne techniky športového rybolovu. Na začiatku budú mať k dispozícii klubové pretekárske náradie. Deti veľmi rady súťažia. Aj preto pre ne chceme organizovať rôzne vedomostné kvízy, či pokračovať v tradícii detských pretekov v love rýb udicou, ktoré v našej MsO SRZ už roky úspešne prebiehajú na VN Suchá a v Cíferi. Ďalej chceme nadviazať spoluprácu so susednými krúžkami mladých rybárov v Hlohovci, v Drahovciach či v Jaslovských Bohuniciach. Zúčastňovať sa s mladými rybármi na pretekoch poriadaných okolitými organizáciami a niekoľko počas roka zorganizujeme mi sami. Určite mladým dá veľa aj možnosť lovu s prvoligovými pretekármi v love rýb udicou, ktorých sa budú môcť zúčastniť. Vidieť a skúsiť si niektoré techniky dá určite viac, ako len o nich rozprávať. Aktívne sa zapojte –  uvidíte či vás lov rýb na plávanú osloví. Radi sa budeme venovať každému záujemcovi!
  • Ak sa pozrieme na činnosť rybárskych krúžkov na Slovensku, tak rýchlo zistíme, že z veľkého množstva počiatočných záujemcov ostáva rybárskemu koníčku verných len zlomok nadšencov. Samozrejme, že to má viacero dôvodov. Nie každé dieťa získa ,,srdcový” vzťah k tomuto kumštu, ale hlavne nie každé dieťa dostane podporu svojich najbližších. V dnešnej uponáhľanej dobe je pre niekoho dosť ťažké venovať svoje voľné chvíle, a povedzme si na rovinu aj nemalé finančné prostriedky, niekomu inému. Ale komu by mali patriť naša pozornosť, ak nie deťom? A hlavne práve vtedy, keď to najviac potrebujú!
  • Veríme, že v spolupráci s Vami – rodičmi vychováme novú generáciu Petrovho cechu, za ktorú sa určite nebudeme musieť hanbiť. Ak sa nám to podarí, nemusíme sa o rybárstvo, a to nie len rekreačné ale i športové, v našej MsO SRZ báť ani v budúcnosti. Stále bude viac tých, ktorí si budú vážiť aj tú najmenšiu rybičku a chápať rybačku ako šport.
  • Do krúžku môžete vstúpiť a zapojiť sa do činnosti  kedykoľvek. Vieme, že deti sú zapojené do množstva školských krúžkov a toho voľného času nemajú až toľko, ale pobyt na vzduchu pri poriadaní spoločných rybárskych aktivít im môže len prospieť!  Zároveň si tu nájdu určite veľa kamarátov a zažijú množstvo  zážitkov pri love rýb športovým spôsobom!

Peter Ardan / 0903 404 655 /

DRKtrnavaRutilus_lov06