Správa hospodára za rok 2019

nasada_002*Rok 2019 bol v znamení  enormného množstva rýb, ktoré sme nasadili do našich revírov. Podarilo sa to hlavne vďaka nášmu osvedčenému dodávateľovi – Agrofarme Budmerice.  Pri každej nakládke bol  minimálne hospodár a člen kontrolnej komisie.  Pri vykládke na revír bol prítomný vždy pomocný hospodár, ktorý si mal možnosť  skontrolovať aká ryba mu ide do revíru. Snažili sme sa aj pomocou internetovej stránky a facebooku vám vždy ihneď po nasadení  priblížiť fotografiami  z preberania rýb. Mali ste tak možnosť zdielať našu radosť z peknej ryby! Bol to skrátka rok, ktorý mňa ako hospodára veľmi potešil. Zdravé a primerane veľké násady kaprov, …a po dlhých rokoch aj dostatok zubáčov a šťúk.

nasada_003aPeknú K3 u dodala aj Rada na VN Bukovú .

nasada_004Dostatok násady išlo aj do pstruhových revírov na Blavu i Parnú.

pstruhy*Na spestrenie sortimentu sme dali do vôd VN Cífer 400 kg pstruha dúhového.

nasada_005* V spravodaji,  ktorý každý náš rybár dostane pri zakúpení povolenky bola aj tabuľka kompletného zarybnenia našich revírov.  Niekoľko násobne prekračujeme povinné zarybnenie na  hektár vodnej plochy!

zs_sprav_tab_zaryb19aAko prežili  revíry naše rybárske výlety v roku 2019?

sumar_ulovkov_VN_19asumar_ulovkov_potoky19a

Naši rybári sa venujú hlavne lovu kapra. Ulovili ho v našich revíroch 28 917 kg. Ten tvorí podľa vyplnených záznamov až 83,8  % všetkých úlovkov. Amur, štuka, zubáč,  sumec tvoria 15,2 % a všetky ostatné ryby.. 1 %. Privlastneniu úlovku bielych rýb – pleskáčov, piestov a karasov nevenujú naši rybári žiadnu pozornosť a  nezapisujú  ich medzi úlovky.

Pre zaujímavosť – prvý stĺpec koľko do revíru ide kaprov – druhý – koľko sa uloví!!!

nasadeny_uloveny_kapora

*Aký bol rozsah úlovkov dospelých rybárov našej organizácie – aj s porovnaním oproti roku 2018:

ulovky_dopeli19a*167 – 6,5 % členov odovzdalo čistú povolenku – bez jedinej vychádzky

*491  – 18,9 % členov malo len zapísané vychádzky, ale bez úlovku

*úlovok do 10 kg malo 741 -  28,4 % našich rybárov

*úlovok v rozsahu 10 až 20 kg malo 437 – 16,8 % rybárov

* úlovok v rozsahu  20 až 30 kg malo 2459,4 % rybárov

* v  rozsahu 30 až 40 kg bolo 1586,0 % rybárov

* v  rozsahu 40 až 50 kg bolo 1034,0 % rybárov

* viacej ako 50 kg malo 264  mimoriadne zdatných rybárov!

ulovky_deti19aRozsah úlovkov u detí:

Čisté 54 ks – 11,9 %

len vychádzky 205 – 45,4 %,

do 10 kg – 154 – 34%,

Medzi  10-20 kg  malo 29 detí – 6,5%

6 detí malo medzi 20 – 30 kg.

Nad 30 kg mali 4 detský super lovci.

*Úlovky na potokoch boli okrem Parnej kaprovej čast i veľmi slabé.

sumar_ulovkov_potoky19a*Naše pstruhové revíry aj napriek kvalitnému zarybneniu  nesplnili  moje očakávania pri sumarizácii úlovkov. Ozaj minimum úlovkov.

Množstvo vychádzok má stále klesajúcu tendenciu.  Na  120 vydaných povolení je  362 vychádzok A to sa postaralo iba zopár skalných pstruhárov.  80% bez vychádzky na pstruhovky.

*Tabuľka návštevnosti v našich revíroch

navstevnost_reviry19aUlovených bolo  96 ks pstruhov potočných o váhe 33 kg.

  • Naši členovia ulovili spolu na všetkých revíroch za rok 2019 :

33 369,5 kg kapra a 7 762,5 kg ostatných rýb  =  41 132 kg

Tu robí podiel úlovku kapra 81,2% a ostatné spolu 18,2 %

Hodnota úlovkov: 189 841 €

Vychádzky spolu: 66 435

Hmotnosť ulovených rýb:  41 132 kg

*O tom,  aký prístup majú niektorí členovia k záznamu o úlovkoch – špecialisti -  v našej organizácii zverejňujem na našom webe. Na začiatku sezóny sa treba sním oboznámiť a dôsledne ho preštudovať. Uvedomte si, že tento záznam hrá dôležitú úlohu v plánovaní  zarybnenia pre výbor a hospodára. Preto je potrebné pristupovať k vyplneniu dôsledne!  Precízne vyplnený záznam vás „reprezentuje“ a mne ušetrí množstvo hodín, ktoré trávim pri sumarizácii úlovkov.

sumar_rarity_13a*  Vodná nádrž   Boleráz je od 1.6. 2020 po znovu zarybnení  pripravená na doslova  rybárske hody. Bol snaha zabezpečiť ako veľkostne tak aj druhovo vyváženú skladbu rýb.

zaver*  V prestávke si môžete pozrieť tabuľku trofejných úlovkov  našich rybárov . Zároveň kde na ostatných revíroch sa pekná ryba dá uloviť Sami zistíte podľa množstva ulovených trofejných rýb – ako je na tom každá naša vodná nádrž.  Zároveň je tam aj množstvo úlovkov na našich nádržiach v porovnaní za 3 roky.

*  Aby ste mali čo zapisovať do záznamov je prvoradou úlohou celého výboru, hospodára a rybárskej stráže!

Ďakujem za pozornosť!

Peter Ardan, rybársky hospodár MsO SRZ Trnava