Vydávanie povolení na rok 2022 ako aj odovzdávanie záznamov o dochádzke za rok 2021 sa začne dňom 3.1.2022 v čase otváracích hodín v kancelárii MsO // prvý štvrtok 06.01.2022 – štátny sviatok – kancelária zatvorená //
Riadne vyplnený záznam o dochádzke za rok 2021 je potrebné vhodiť do krabice umiestnenej pri vstupe do budovy Poľovníkov a rybárov v Trnave každý pracovný deň od 03.01.2022 do 15.01.2022 v čase 07:00 – 15:00 hod.
Výdaj povolení na rybolov bude prebiehať nasledovne:
január-február:
pondelok, utorok a streda                         7.00 až 12.00 hod.
štvrtok                                                           povolenia sa nevydávajú
piatok                                                            7.00 až 12.00 hod.
V poobedných hodinách bude prebiehať spracovanie objednávok povolení prostredníctvom stránky srztrnava.sk a následne ich distribúcia. V priebehu roka môže prísť k zmene otváracích hodín, čo bude zverejnené na internetovej stránke. Tel. číslo na MsO SRZ je 0905 331 470.
Prehľad platieb členov v roku 2022
Poznámka č. 1 – Členské a zálohu na brigádu si musí rybár zaplať do 31.3.2022  *** po tomto termíne sa postupuje ako pri vzniku členstva – teda okrem iného zaplatiť zápisné – dospelí 50€, mládež 30 €, deti 1 €***
Poznámka č. 2 – Ten rybár, ktorý chce počas rybolovu parkovať na ľavostrannom brehu VN Buková musí mať pri sebe povolenie vydané MsO SRZ Trnava, ktoré platí po celý rok 2022. Je možné si ho zakúpiť u rybárskeho hospodára VN Buková a v kancelárii MsO na Vajanského v čase úradných hodín – manipulačný poplatok 1€ / o tejto skutočnosti ešte v súčasnosti prebiehajú rokovania/
Poznámka č. 3 -Dôležitá zmena vo vydávaní zväzových rybárskych povolení v roku 2022
A) Zväzové povolenie si môže rybár dokúpiť kedykoľvek do 1.7.2022. ( v čase otváracích hodín v našej MsO )
B) Zväzové povolenie nie je možné zakúpiť samostatne ( predtým je potrebné mať zakúpené miestne kaprové povolenie)
C) Oznamujeme týmto, že výbor MsO SRZ Trnava na svojom zasadnutí rozhodol, že pre rok 2022 sa nebudú predávať miestne povolenky na vody kaprové členom iných organizácií / do odvolania!/
Možnosť lovu na našich revíroch  pre členov iných organizácií je zakúpenie hosťovacieho povolenia pre vybraný lovný revír.
V prípade zakúpenia povolenia na rybolov cez internet bude účtovaný aj poplatok za bankové služby vo výške 3eur.

Vydávanie povolení na rok 2023 ako aj odovzdávanie záznamov o dochádzke za rok 2022 sa začne dňom 02.01.2023 v čase otváracích hodín v kancelárii MsO.

Riadne vyplnený záznam o dochádzke za rok 2022 je potrebné vhodiť do krabice umiestnenej pri vstupe do budovy Domu poľovníkov a rybárov v Trnave každý pracovný deň od 02.01.2023 do 15.01.2023 v čase 07:00 – 15:00 hod.

Výdaj povolení na rybolov bude prebiehať nasledovne:

január-jún:

pondelok, utorok a streda                         7.00 až 12.00 hod. – 13:00 až 15:00 hod.

štvrtok                                                           povolenia sa nevydávajú – nestránkový deň

piatok                                                            7.00 až 12.00 hod. – 13:00 až 14:30 hod.

V priebehu roka môže prísť k zmene otváracích hodín, čo bude zverejnené na internetovej stránke. Tel. číslo na MsO SRZ je 0905 331 470. Štvrtok  05.01.2023 bude výnimočne prebiehať výdaj povolení v štandardnom režime!

Prehľad platieb členov v roku 2023

Poznámka č. 1 – Členský príspevok a zálohu za brigádu si musí rybár zaplať do 31.3.2023  *** po tomto termíne členstvo automaticky zaniká a postupuje sa ako pri vzniku členstva – teda okrem iného povinnosť zaplatiť zápisné – dospelí 100€, mládež 50 €, deti 7 €***

Poznámka č. 2 – Ten rybár, ktorý chce počas rybolovu parkovať na ľavostrannom brehu VN Buková musí mať pri sebe povolenie na vjazd vydané MsO SRZ Trnava, ktoré platí po celý rok 2023. Je možné si ho zakúpiť u rybárskeho hospodára VN Buková a v kancelárii MsO na Vajanského v čase úradných hodín – manipulačný poplatok 1€

Poznámka č. 3 – Zväzové povolenie si môže rybár dokúpiť ku svojmu miestnemu povoleniu na rybolov kedykoľvek do 30.6.2023. (v čase otváracích hodín v našej MsO). Zväzové povolenie nie je možné zakúpiť samostatne (predtým je potrebné mať zakúpené miestne kaprové povolenie).

Poznámka č. 4 – Oznamujeme týmto, že výbor MsO SRZ Trnava na svojom zasadnutí rozhodol, že pre rok 2023 sa nebudú predávať miestne celoročné povolenky na kaprové revíry MsO SRZ Trnava členom iných organizácií /do odvolania!/. Členovia iných organizácií si môžu zakúpiť hosťovacie povolenia (denné alebo týždenné) pre vybraný lovný revír.

ROZPIS PLATIEB MsO SRZ TRNAVA 2023:

platby povolenia trnava 2023platby ostatne trnava 2023povolenky 2023

výbor MsO SRZ Trnava