Mestká organizácia Slovenského rybárskeho zväzu pozýva všetkých rybárov na tradičné rybárske preteky, kde môžete vyhrať veľmi zaujímavé ceny! Už v mesiaci máj sa uskutočnia nasledovné preteky:
01.05.2023 VN Buková – Cena kameňolomu Buková
21.05.2023 VN Suchá nad Parnou – Veľká cena STAVMAT

pretey deti

Mestká organizácia Slovenského rybárskeho zväzu pozýva všetky deti – malých rybárov na tradičné detské rybárske preteky, kde bude odmenené každé dieťa s ulovenou rybou! Už v mesiaci máj sa uskutočnia nasledovné preteky:

13.05.2023 VN Cífer 8:00 – 13:00 hod.  – Memoriál Rudolfa Glozneka

20.05.2023 VN Suchá nad Parnou 13:00 – 16:00 hod. – O pohár starostu obce

I. Propozície pretekov

1. Čas trvania –

VN Cífer: 8.00 až 13.00 hod.

VN Suchá nad Parnou: 13.00 až 16.00 hod.

2. Prihlásenie úlovku – do 30 minút od ukončenia preteku

3. Vyhlásenie výsledkov – 45 minút od ukončenia preteku

4. Výdaj štartovných lístkov – 1 hodinu pred začiatkom preteku do vyčerpania.

5. Loviť a bodovať sa môže len kapor, amur, lieň, pleskáč a ostatné druhovo nechránené ryby. Loviaci je povinný po zmeraní ulovenej ryby rozhodcom, rybu ihneď s opatrnosťou pustiť naspäť do revíru. Loviace dieťa si môže ponechať 1ks kapra alebo amura, pričom tento úlovok musí po skončení preteku zapísať aj do prehľadu o úlovkoch.

6. Hodnotí sa súčet dĺžok 5 kusov kaprov, lieňov a amurov (kombináciu týchto rýb) dosahujúcich najmenšiu lovnú mieru s najväčšou dĺžkou spolu, systémom 1cm = 1 bod. Pleskáč je bodovaný systémom 1ks = 1 bod. Víťazom je pretekár s najväčším počtom dosiahnutých bodov. Pri rovnosti bodov rozhoduje väčší počet zapísaných rýb. Ak bude i tu rovnosť tak bude rozhodovať väčšia dĺžka najdlhšej ryby prípadne dĺžka nasledovnej v poradí. Celkovo budú odmenené všetky detí, ktoré ulovili akúkoľvek bodovanú rybu.

7.  Pretekov sa môžu zúčastniť deti, ktoré v kalendárnom roku dovŕšia maximálne 14 rokov, v sprievode dospelej osoby. Dieťa nemusí byť členom MsO SRZ Trnava.


II. Pravidlá pretekov

1. Lov pred otvorením pretekov sa považuje za porušenie pravidiel.

2. Zavážanie, zanášanie nástrahy a brodenie je zakázané. Za brodenie sa nepovažuje vstup do vody za účelom nahodenia v miestach, kde tomu bránia prírodné prekážky. Vnadenie z brehu je povolené najskôr 45 minút pred otvorením pretekov.

3. Loví sa na jeden prút, na ktorom môžu maximálne byť dva náväzce. Lov prívlačou a muškárením je zakázaný.

4. Pretekár je povinný úlovok každého kapra a amura, ktorí dosahujú lovnú mieru zapísať do záznamu pretekára a neodkladne o tom informovať rozhodcu príslušného úseku. Rozhodca zmeria dĺžku ulovenej ryby, zapíše dĺžku do záznamu pretekára a podpíše sa, spolupodpisuje aj pretekár. Nepodpísané a nezaregistrované úlovky nebudú prijaté do hodnotenia.

Pretekár môže ulovenú rybu, ktorú chce prihlásiť do preteku prechovať v sieťke iba na nevyhnutný čas pokiaľ nepríde rozhodca a následne ju musí okamžite pustiť späť do vody. Rybu, ktorú si chce loviaci privlastniť, môže loviaci ponechať v sieťke trvalo, prípadne meniť podľa vlastného uváženia.

5. Do vyhodnotenia budú prijaté iba úlovky, ktoré boli vylovené, t.j. vytiahnuté na breh do záverečného výstrelu.

Výbor MsO SRZ v Trnave