Ichtyologický prieskum na revíry Parná 2-2050-1-1 a 2-2060-4-1

Na základe projektu „Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná – revitalizácie vodného toku a okolia, vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava – rekonštrukcia hate“, bol uskutočnený odlov elektrickým agregátom na hranici kaprovej a pstruhovej časti potoka Parná.

odlov_pa_011Odlov na naše požiadanie zrealizoval 29.3.2023 pán Jaroslav Šubjak so svojimi žiakmi zo Spojená škola -Stredná odborná škola pôdohospodárska a veterinárna z Ivanky pri Dunaji.

odlov_pa_001odlov_pa_002odlov_pa_003odlov_pa_004odlov_pa_005K odlovu pristupovali profesionálne a úsek do 300 metrov pod haťou a do 300 metrov nad niekoľko hodín dôsledne poctivo presondovali. Zmerali, zvážili a zdokumentovali každú odlovenú rybu.

odlov_pa_006odlov_pa_007odlov_pa_008odlov_pa_009odlov_pa_010odlov_pa_012Boli však na počudovanie aj také úseky, kde sa nedalo pre príliš hlbokú vodu s elektrikou ani vliezť do vody.  Zaujímavé boli odlovené potočáky pod haťou a to vo veľkostiach okolo 12-15 cm. Takéto veľkosti sme posledné 2 roky ani nenasádzali a svedčia o úspešnom výtere potočákov čiže o ich vhodnom prirodzenom prostredí.  Pestrá skladba ostatných sprievodných rýb … rôzne druhy hrúzikov, plotičky, beličky, jalce, lopatka dúhová či čerebľa. Fámy o šťukách, kaproch a sumcoch sa nepotvrdili.

Ako najlepšie charakterizovať túto našu pstruhovku? Porast na brehoch by potreboval tiež poriadny revitalizačný zásah. Je problém sa vôbec na niektorých miestach dostať k vode a uskutočňovať lov. Negatívom je viacero bobrích hrádzí, ktorý robia svoje bio koridory. Rozdeľujú hrádzami tok na veľa malých úsekov čím absolútne bránia migrácií pstruhov a ostatných rýb. Tiež posledné roky je problém s nedostatkom vody. Na toku sa vytvárajú pomerne veľké jamy a sú medzi nimi veľké úseky s minimálnou hĺbkou. Na celom úseku toku od Orešian až po hať vo Zvončíne sú desiatky odberov vody, ktoré slúžia na polievanie záhrad a trávnikov. Hlavne v lete pri nedostatku vody sú práve tieto odbery veľký problém. Pred začiatkom pstruhovej sezóny všetky tri naše pstruhovky ešte zarybníme kvalitnou násadou pôvodného pstruha potočného. Keby sme to urobili ešte na jeseň tak do 15.04. by túto násadu rybožraví predátori poriadne zdecimovali a zostalo by z nej len torzo! Aj výsledky tohto prieskumu potvrdzujú opodstatnenosť vytvorenia pstruhovej časti potoka Parná a o zmene charakteru sa zatiaľ horizonte niekoľko rokov neuvažuje.

Peter Ardan – rybársky hospodár MsO SRZ Trnava