Online predaj povolení na rybolov pre rok 2024:

https://povolenia.srztrnava.sk/