Vydávanie povolení na rok 2024 ako aj odovzdávanie záznamov o dochádzke za rok 2023 sa začne dňom 02.01.2024 v čase otváracích hodín v kancelárii MsO.

Riadne vyplnený záznam o dochádzke za rok 2023 je potrebné vhodiť do krabice umiestnenej pri vstupe do budovy Domu poľovníkov a rybárov v Trnave každý pracovný deň od 02.01.2024 do 15.01.2024 v čase 06:45 – 14:45 hod.

Výdaj povolení na rybolov bude prebiehať nasledovne:

január-jún:

pondelok, utorok a streda                              6.45 až 12.00 hod. – 13:00 až 14:45 hod.

štvrtok                                                           povolenia sa nevydávajú – nestránkový deň

piatok                                                            6.45 až 12.00 hod. – 13:00 až 14:30 hod.

V priebehu roka môže prísť k zmene otváracích hodín, čo bude zverejnené na internetovej stránke. Tel. číslo na MsO SRZ je 0905 331 470. Štvrtok  04.01.2024 bude výnimočne prebiehať výdaj povolení v štandardnom režime!

Prehľad platieb členov v roku 2024

Poznámka č. 1 – Členský príspevok a zálohu za brigádu si musí rybár zaplať do 31.3.2024  *** po tomto termíne členstvo automaticky zaniká a postupuje sa ako pri vzniku členstva – teda okrem iného povinnosť zaplatiť zápisné – dospelí 100€, mládež 50 €, deti 10 €***

Poznámka č. 2 – Ten rybár, ktorý chce počas rybolovu parkovať na ľavostrannom brehu VN Buková musí mať pri sebe povolenie na vjazd vydané MsO SRZ Trnava, ktoré platí po celý rok 2024. Je možné si ho zakúpiť u rybárskeho hospodára VN Buková a v kancelárii MsO na Vajanského v čase úradných hodín – manipulačný poplatok 1€

Poznámka č. 3 – Zväzové povolenie si môže rybár dokúpiť ku svojmu miestnemu povoleniu na rybolov kedykoľvek do 30.6.2024. (v čase otváracích hodín v našej MsO). Zväzové povolenie nie je možné zakúpiť samostatne (predtým je potrebné mať zakúpené miestne kaprové povolenie).

Poznámka č. 4 – Oznamujeme týmto, že výbor MsO SRZ Trnava na svojom zasadnutí rozhodol, že pre rok 2024 sa nebudú predávať miestne celoročné povolenky na kaprové revíry MsO SRZ Trnava členom iných organizácií /do odvolania!/. Členovia iných organizácií si môžu zakúpiť hosťovacie povolenia (denné alebo týždenné) pre vybraný lovný revír.

ROZPIS PLATIEB MsO SRZ TRNAVA 2024:

Ceny MsO TT2024_1

Ceny MsO TT2024_2

Ceny MsO TT2024_3Nvýbor MsO SRZ Trnava