www.srztrnava.sk

Stránky SRZ MsO Trnava

Titul_mar_Sucha24

čítajte ďalej…

preteky TT 2024

čítajte ďalej…

Každý budúci rybár/rybárka, na základe prijatej prihlášky (bolo možné podávať do konca februára) o členstvo v Slovenskom rybárskom zväze, musí podľa stanov SRZ absolvovať školenie a následné skúšky z oblasti rybárskeho práva, rybárskych pravidiel, základných rybárskych techník a predovšetkým základných druhov rýb a starostlivosti o nich. Ako teda postupovať k úspešnému vstupu do Slovenského rybárskeho zväzu?

IMG_3112

Tradičná členská schôdza MsO SRZ v Trnave sa uskutoční dňa 11.2.2024 o 9.00 hod. v aule Materiálovo-technologickej fakulty Technickej univerzity na Bottovej ulici v Trnave (Prednádražie).

Pozvánka čítajte ďalej…

Kaprarsky maraton 2024 masters čítajte ďalej…

Kaprarsky maraton 2024 čítajte ďalej…

Už viacero rokov patrí ľavá strana VN Buková do chránenej krajinnej oblasti 2. stupňa, kde všeobecne platí zákaz vjazdu všetkými motorovými vozidlami. Na základe dobrej práce vedenia organizácie bola udelená výnimka na vjazd a státie v tejto oblasti, ktorú našej organizácii vydal Okresný úrad v Trnave. Výnimka má však svoje pravidlá, ktoré sa všetci členovia organizácie zaväzujú plniť a riadiť sa nimi. Pravidlá vstupu s státia sú aj súčasťou miestneho rybárskeho poriadku a teda porušenie pravidiel vjazdu a státia sa považuje za porušenie miestneho rybárskeho poriadku za čo hrozí rybárom disciplinárne stíhanie.
Po náročných, ale veľmi korektných rokovaniach bola výnimka udelená aj pre rok 2021, avšak podmienky povolenia na vjazd a státie sa upravili. Preto dôrazne upozorňujeme a vyzývame našich členov aby si tieto podmienky podrobne naštudovali a dbali na ich exaktné plnenie. Upozorňujeme, že povolenie na vjazd a státie bolo udelené len členom MsO SRZ Trnava (nie členom iných organizácií), čo sa bude pozorne sledovať kontrolou členských preukazov. Členovia iných organizácií v prípade záujmu o povolenie na vjazd musia adresovať svoje žiadosti na Okresný úrad v Trnave Odbor ochrany životného prostredia.

Už viacero rokov patrí ľavá strana VN Buková do chránenej krajinnej oblasti 2. stupňa, kde všeobecne platí zákaz vjazdu všetkými motorovými vozidlami. Na základe dobrej práce vedenia organizácie bola Okresným úradom v Trnave udelená výnimka na vjazd a státie v tejto chránenej oblasti. Výnimka má však svoje pravidlá, ktoré sa všetci členovia organizácie zaväzujú plniť a riadiť sa nimi. Pravidlá vstupu a státia sú aj súčasťou miestneho rybárskeho poriadku a teda porušenie pravidiel vjazdu a státia sa považujú za porušenie miestneho rybárskeho poriadku za čo hrozí rybárom disciplinárne stíhanie. čítajte ďalej…

Vydávanie povolení na rok 2024 ako aj odovzdávanie záznamov o dochádzke za rok 2023 sa začne dňom 02.01.2024 v čase otváracích hodín v kancelárii MsO.

Riadne vyplnený záznam o dochádzke za rok 2023 je potrebné vhodiť do krabice umiestnenej pri vstupe do budovy Domu poľovníkov a rybárov v Trnave každý pracovný deň od 02.01.2024 do 15.01.2024 v čase 06:45 – 14:45 hod.

Výdaj povolení na rybolov bude prebiehať nasledovne: čítajte ďalej…

stromy sucha

V zmysle rozhodnutia Okresného úradu v Trnave, odboru starostlivosti o životné prostredie, zaháji Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. ako správca vodnej nádrže VN Suchá nad Parnou výrub nebezpečných stromov na ľavej strane vodnej nádrže v smere toku. Vzhľadom na tento fakt upozorňujeme všetkých rybárov ako aj návštevníkov vodnej nádrže, že od 30.10.2023 bude prebiehať masívny výrub drevín a preto všetkých žiadame aby sa tejto časti nádrže úplne vyhli!

výbor MsO SRZ Trnava

Suchá SCC23_2

V dňoch 12. – 15. októbra sa na VN Suchá nad Parnou uskutočnil pretek v love kaprov SUCHÁ CARP CUP, kde sa stretlo 24 tímov. Bodoval sa kapor a amur s hmotnosťou nad 3kg. čítajte ďalej…

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2024 www.srztrnava.sk Design by SRS Solutions