www.srztrnava.sk

Stránky SRZ MsO Trnava

Vydávanie povolení na rok 2024 ako aj odovzdávanie záznamov o dochádzke za rok 2023 sa začne dňom 02.01.2024 v čase otváracích hodín v kancelárii MsO.

Riadne vyplnený záznam o dochádzke za rok 2023 je potrebné vhodiť do krabice umiestnenej pri vstupe do budovy Domu poľovníkov a rybárov v Trnave každý pracovný deň od 02.01.2024 do 15.01.2024 v čase 06:45 – 14:45 hod.

Výdaj povolení na rybolov bude prebiehať nasledovne: čítajte ďalej…

Z dôvodu nasádzania vybraných druhov rýb, bude platiť zákaz lovu vysadených druhov rýb podľa §18 ods. 9 vyhlášky č. 381/2018 Z.z. nasledovne:

VN Horné Orešany
kapor rybničný  12.11.2023 – 01.12.2023 vrátane

VN Suchá nad Parnou
kapor rybničný  15.11.2023 – 01.12.2023 vrátane

VN Buková
kapor rybničný  18.11.2023 – 11.12.2023 vrátane
amur biely         18.11.2023 – 11.12.2023 vrátane

VN Cífer
kapor rybničný  18.11.2023 – 11.12.2023 vrátane

VN Boleráz
kapor rybničný  20.11.2023 – 11.12.2023 vrátane
amur biely         20.11.2023 – 11.12.2023 vrátane

stromy sucha

V zmysle rozhodnutia Okresného úradu v Trnave, odboru starostlivosti o životné prostredie, zaháji Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. ako správca vodnej nádrže VN Suchá nad Parnou výrub nebezpečných stromov na ľavej strane vodnej nádrže v smere toku. Vzhľadom na tento fakt upozorňujeme všetkých rybárov ako aj návštevníkov vodnej nádrže, že od 30.10.2023 bude prebiehať masívny výrub drevín a preto všetkých žiadame aby sa tejto časti nádrže úplne vyhli!

výbor MsO SRZ Trnava

Suchá SCC23_2

V dňoch 12. – 15. októbra sa na VN Suchá nad Parnou uskutočnil pretek v love kaprov SUCHÁ CARP CUP, kde sa stretlo 24 tímov. Bodoval sa kapor a amur s hmotnosťou nad 3kg. čítajte ďalej…

RADA SRZ Žilina listom 1471/825/23-OIERR z 30.08.2023 schválila našej organizácii vykonať dva odlovy rýb udicou a to odlov sumca veľkého (Silurus glanis) všetkých jeho vekových kategórií a kapra rybničného (Cyprinus carpio) do hmotnosti 5 kg udicou z rybárskeho revíru č. 2-4670-1-4 VN Dolné Dubové s režimom „Chyť a pusť“. Revír VN Dolné Dubové s režimom „Chyť a pusť“ z titulu charakteru  rybárskeho revíru neumožňuje klasický odlov a privlastňovanie si úlovkov. Prítomnosť týchto druhov v súčasnom množstve je už nežiaduca, a preto s cieľom na zachovanie biodiverzity a optimálneho prostredia pre všetky druhy rýb žijúcich vo VN Dolné Dubové je vhodné tieto druhy rýb presunúť do ostatných revírov SRZ MsO Trnava.

Termíny odlovov: čítajte ďalej…

winter masters 2023 čítajte ďalej…

sucha carp cup 2023

Kaprársky maratón Suchá Carp Cup

12. – 15. 10. 2023 čítajte ďalej…

bitmapa

Na revíroch MsO SRZ Trnava sa tento rok rozšíril hrozivý fenomén. Či už rybár jednotlivec alebo skupina rybárov si začala svojvoľne označovať ryby (kaprov a amurov) tým, že im úmyselne strihajú časť chvostovej plutvy. Jedná sa o absolútne barbarstvo a nepochopiteľnú ľudskú činnosť, ktorá nemá žiadne právo na ospravedlnenie! Nech už má táto skupinka ľudí dôvod na označovanie rýb akýkoľvek, tak je to vrchol ľudskej bezočivosti, hlúposti a totálneho nepochopenia princípov rybárstva a ochrany prírody. čítajte ďalej…

Mestká organizácia Slovenského rybárskeho zväzu pozýva všetkých rybárov na tradičné rybárske preteky, kde môžete vyhrať veľmi zaujímavé ceny! Už v mesiaci máj sa uskutočnia nasledovné preteky:
01.05.2023 VN Buková – Cena kameňolomu Buková
21.05.2023 VN Suchá nad Parnou – Veľká cena STAVMAT

pretey deti

Mestká organizácia Slovenského rybárskeho zväzu pozýva všetky deti – malých rybárov na tradičné detské rybárske preteky, kde bude odmenené každé dieťa s ulovenou rybou! Už v mesiaci máj sa uskutočnia nasledovné preteky: čítajte ďalej…

Ichtyologický prieskum na revíry Parná 2-2050-1-1 a 2-2060-4-1

Na základe projektu „Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná – revitalizácie vodného toku a okolia, vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava – rekonštrukcia hate“, bol uskutočnený odlov elektrickým agregátom na hranici kaprovej a pstruhovej časti potoka Parná.

odlov_pa_011Odlov na naše požiadanie zrealizoval 29.3.2023 pán Jaroslav Šubjak so svojimi žiakmi zo Spojená škola -Stredná odborná škola pôdohospodárska a veterinárna z Ivanky pri Dunaji. čítajte ďalej…

Powered by WordPress Web Design by SRS Solutions © 2023 www.srztrnava.sk Design by SRS Solutions